Hjem / Fylker og kommuner / Voss herad

Voss herad


Åpningstider:

Dersom det hastar med å skaffe hjelp til eit born eller ein ungdom utanom kontortid kontaktar du politi eller legevakt (politiet kan fatte eigne vedtak i akuttsituasjonar)

Interkom. samarbeid:
Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 19:00 - 15:00
Besøksadresse:
Regimentsvegen 158 på Tvildemoen
Postadresse:
Voss barnevernteneste, Postboks 43, 5701 Voss
Kommunens nettsider: