Hjem / Fylker og kommuner / Voss herad

Voss herad


Åpningstider:

Dersom det hastar med å skaffe hjelp til eit born eller ein ungdom utanom kontortid kontaktar du Alarmtelefonen for Barn og Unge på telefonnummer 116 111, eller politi på 02800 eller legevakt på 116 117 (politiet kan fatte eigne vedtak i akuttsituasjonar)

Interkom. samarbeid:
Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 19:00 - 15:00
Besøksadresse:
Regimentsvegen 158 på Tvildemoen
Postadresse:
Voss barnevernteneste, Postboks 43, 5701 Voss
Kommunens nettsider: