Alle kommuner i Norge har en barneverntjeneste. Mange har også en barnevernvakt. Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise og som trenger hjelp raskt. Bruk søkefeltet over for å finne din nærmeste barnevernvakt.

  Jeg vil vite mer om Barnevernvakten

Dersom du trenger akutt hjelp kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Dette er en gratis tjeneste som er åpen kvelder, netter og i helger. Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her www.116111.no

Ring 116111