Hjem / Fylker og kommuner / Vevelstad kommune

Vevelstad kommune


Telefon:
Alarmtelefonen for Barn og Unge på telefonnummer 116 111 eller politiet på telefonnummer 02800
Interkom. samarbeid:
Barneverntjenesten på Sør- Helgeland er et interkommunalt samarbeid med Brønnøy som vertskommune, og omfatter kommunene Brønnøy, Bindal, Vega, Vevelstad og Sømna.
Telefon:
75 01 20 00 (servicekontoret), vakttelefon 95 85 46 70
Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - 16:00 (vinter) og 08:00 - 15:30 (sommer)
Besøksadresse:
Barneverntjenesten Sør- Helgeland, Rådhuset, 8905 Brønnøysund (hovedkontoret)
Postadresse:
Barneverntjenesten Sør- Helgeland, Rådhuset, 8905 Brønnøysund
Kommunens nettsider: