Hjem / Fylker og kommuner / Stavanger kommune

Stavanger kommune

    Stavanger kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Mandag til fredag 08.00 – 15.30. 
Søndag - torsdag kveld mellom kl. 18:00  - 02:00.
Fredag og lørdag kveld kl. 18:00 - 03:00. 

Telefonen besvares hele døgnet. 

Besøksadresse:
Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger
Postadresse:
Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger
Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30
Besøksadresse:
Barneverntjenesten i Stavanger, St. Olavsgate 13, 4005 Stavanger
Postadresse:
Stavanger kommune, Barneverntjenesten, Pb 8001, 4068 Stavanger
Kommunens nettsider: