Hjem / Fylker og kommuner / Sola kommune

Sola kommune

    Sola kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Mandag til fredag 08.00 – 15.30 Mandag kveld til og med torsdag kveld: 18-02 Fredag og lørdag kveld: 18-03 Søndag kveld: 18-02

Besøksadresse:
Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger
Postadresse:
Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger
Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:15 - 15:15
Besøksadresse:
Helse- og sosialsenteret, Soltunveien 8, 4050 Sola
Postadresse:
Sola kommune, Barnevern, Postboks 99, 4097 Sola
Kommunens nettsider: