Hjem / Fylker og kommuner / Skiptvet kommune

Skiptvet kommune

    Skiptvet kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Interkommunal vaktordning tilgjengelig fra mandag til fredag mellom kl. 15:00 og 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Besøksadresse:
Ingen fast adresse. Ambulerende vakt.
Postadresse:
Ordfører Voldens vei 1, 1850 MYSEN
Interkom. samarbeid:
Åpningstider:
Vanlig kontortid
Besøksadresse:
Storveien 24, 1816 Skiptvet
Postadresse:
Storveien 24 1816 Skiptvet
Kommunens nettsider: