Akutt hjelp?

Dersom det ikke finnes barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge kan også nås på sms og e-post. Fra utlandet ring +47 95 41 17 55 (ikke gratis) men vi kan ringe tilbake.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her: 116111.no

Sandnes kommune

Sandnes kommune har akuttberedskap.

Barnevernvakten

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Telefon:
90 54 13 21 eller politiet på 02800
Faksnummer:
51 97 59 17
Åpningstider:
Søndag - torsdag kl. 15:00 - 01.00 Fredag og lørdag kl. 16:00 - 02:00. Utenom åpningstidene kontaktes den kommunale barneverntjenesten.
Besøksadresse:
Haakon VII`s gate 8, 4305 Sandnes
Postadresse:
Barnevernvakten i Sandnes, PB 583, 4302 Sandnes.
Nettside:
Interkommunalt samarbeid:
Interkommunal barnevernvakt for Sandnes, Time, Klepp, Gjesdal og Hå kommuner.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen/bydelen.

Faksnummer:
51 33 59 17
Besøksadresse:
Haakon VII`s gt. 8, 4305 Sandnes. (3 etg over SR-Bank bygget)
Postadresse:
Barneverntjenesten i Sandnes, Postboks 583, 4302 Sandnes.
Kommunens nettsider: