Akutt hjelp?

Dersom det ikke finnes barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge kan også nås på sms og e-post. Fra utlandet ring +47 95 41 17 55 (ikke gratis) men vi kan ringe tilbake.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her: 116111.no

Ringerike kommune

Ringerike kommune har akuttberedskap.

Barnevernvakten

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Telefon:
91 11 46 00 eller Alarmtelefonen for barn og unge tlf nr. 116 111
Åpningstider:
Søndag - torsdag kl. 17:00 - 24:00. Fredag og lørdag kl. 17:00 - 01:00.
Besøksadresse:
Viken-bygget i Storgata 13, 3511 Hønefoss
Postadresse:
Ringerike kommune, Barnevernvakt, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss
Nettside:
Interkommunalt samarbeid:
Ringerike barnevernvakt for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og Sigdal.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen/bydelen.

Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 09:00 og 15:00
Besøksadresse:
Servicetorget, Osloveien 1, 3511 Hønefoss
Postadresse:
Barneverntjenesten i Ringerike kommune, Postboks 123, Sentrum 3502 HØNEFOSS
Kommunens nettsider: