Hjem / Fylker og kommuner / Ringerike kommune

Ringerike kommune

    Ringerike kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Mandag - torsdag kl. 17:00 - 22:00.
Fredag og lørdag kl. 17:00 - 24:00.
Søndag kl. 17:00 - 22:00.
Alle dager aktiv bakvakt som besvares av Alarmtelefonen for Barn og Unge 116 111.   
   

Besøksadresse:
Viken-bygget i Storgata 13, 3511 Hønefoss
Postadresse:
Ringerike kommune, Barnevernvakt, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss
Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 09:00 og 15:00
Besøksadresse:
Servicetorget, Osloveien 1, 3511 Hønefoss
Postadresse:
Barneverntjenesten i Ringerike kommune, Postboks 123, Sentrum 3502 HØNEFOSS
Kommunens nettsider: