Hjem / Fylker og kommuner / Ringerike kommune

Ringerike kommune

    Ringerike kommune har akuttberedskap.

Telefon:
91 11 46 00 eller Alarmtelefonen for barn og unge tlf nr. 116 111
Åpningstider:
Søndag - torsdag kl. 17:00 - 24:00. Fredag og lørdag kl. 17:00 - 01:00.
Besøksadresse:
Viken-bygget i Storgata 13, 3511 Hønefoss
Postadresse:
Ringerike kommune, Barnevernvakt, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss
Interkom. samarbeid:
Ringerike barnevernvakt for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og Sigdal. Hole kommune
Krødsherad kommune
Modum kommune
Ringerike kommune
Sigdal kommune
Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 09:00 og 15:00
Besøksadresse:
Servicetorget, Osloveien 1, 3511 Hønefoss
Postadresse:
Barneverntjenesten i Ringerike kommune, Postboks 123, Sentrum 3502 HØNEFOSS
Kommunens nettsider: