Hjem / Fylker og kommuner / Ringerike kommune

Ringerike kommune

    Ringerike kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Hverdager kl. 15:30 - 08:00.
Helger og helligdager: Døgnåpent.    

Besøksadresse:
Viken-bygget i Storgata 13, 3511 Hønefoss
Postadresse:
Ringerike kommune, Barnevernvakt, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss
Interkom. samarbeid:
Ringerike barnevernvakt for Hole kommune
Jevnaker kommune
Ringerike kommune
Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 09:00 og 15:00
Besøksadresse:
Servicetorget, Osloveien 1, 3511 Hønefoss
Postadresse:
Barneverntjenesten i Ringerike kommune, Postboks 123, Sentrum 3502 HØNEFOSS
Kommunens nettsider: