Akutt hjelp?

Dersom det ikke finnes barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge kan også nås på sms og e-post. Fra utlandet ring +47 95 41 17 55 (ikke gratis) men vi kan ringe tilbake.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her: 116111.no

Oslo kommune

Oslo kommune har akuttberedskap.

Barnevernvakten

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Telefon:
22 70 55 80/ 22 70 55 81 Mobil 928 38 328 / 480 16 832
Faksnummer:
22 70 55 82
Åpningstider:
Hele døgnet
Besøksadresse:
Politihuset i Oslo, Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo
Postadresse:
Barnevernvakten i Oslo, Postboks 9126 Grønland, 0134 Oslo
Nettside:
Interkommunalt samarbeid:

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen/bydelen.

Åpningstider:
Oslo har flere bydeler med egen barneverntjeneste som betjener hver bydel. Finn din barneverntjeneste på http://www.oslo.kommune.no
Kommunens nettsider: