Akutt hjelp?

Dersom det ikke finnes barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge kan også nås på sms og e-post. Fra utlandet ring +47 95 41 17 55 (ikke gratis) men vi kan ringe tilbake.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her: 116111.no

Nittedal kommune

Nittedal kommune har akuttberedskap.

Barnevernvakten

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Faksnummer:
63 80 35 80
Åpningstider:
Døgnåpen vakt
Besøksadresse:
Barnevernvakten Romerike Politikammer Jonas Liesgt 20, 2000 Lillestrøm
Postadresse:
Barnevernvakten Romerike Politikammer Jonas Liesgt 20, 2000 Lillestrøm
Interkommunalt samarbeid:
Romerike barnevernvakt for kommunene Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum, Ullensaker og Aurskog/Høland

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen/bydelen.

67 05 90 00 / 67 05 91 16
Åpningstider:
0800- 1530
Besøksadresse:
Nittedal Rådhus, Rådstua, Rådhusveien 3, 1482 Nittedal.
Postadresse:
Barneverntjenesten i Nittedal, Postboks 63, 1483 Hagan
Kommunens nettsider: