Hjem / Fylker og kommuner / Modum kommune

Modum kommune

    Modum kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig på hverdager mellom kl. 15:30 og 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.    

 

Interkom. samarbeid:
Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 09:00 og 15:00
Besøksadresse:
Rådhusveien 1, 3370 Vikersund
Postadresse:
Midt- Buskerud barneverntjeneste, Postboks 38, 3371 Vikersund.
Kommunens nettsider: