Hjem / Fylker og kommuner / Modum kommune

Modum kommune

    Modum kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Søndag - torsdag kl. 17:00 - 24:00. Fredag og lørdag kl. 17:00 - 01:00.

Besøksadresse:
Viken-bygget i Storgata 13, 3511 Hønefoss
Postadresse:
Ringerike kommune, Barnevernvakt, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss
Interkom. samarbeid:
Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 09:00 og 15:00
Besøksadresse:
Rådhusveien 1, 3370 Vikersund
Postadresse:
Midt- Buskerud barneverntjeneste, Postboks 38, 3371 Vikersund.
Kommunens nettsider: