Hjem / Fylker og kommuner / Marker kommune

Marker kommune

    Marker kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Interkommunal vaktordning tilgjengelig fra mandag til fredag mellom kl. 15:00 og 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Besøksadresse:
Ingen fast adresse. Ambulerende vakt.
Postadresse:
Ordfører Voldens vei 1, 1850 MYSEN
Interkom. samarbeid:
Åpningstider:
Vanlig kontortid mandag til fredag
Besøksadresse:
Rådhuset, Storgt. 60, 1870 ØRJE
Postadresse:
Postboks 114, 1871 ØRJE
Kommunens nettsider: