Akutt hjelp?

Dersom det ikke finnes barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge kan også nås på sms og e-post. Fra utlandet ring +47 95 41 17 55 (ikke gratis) men vi kan ringe tilbake.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her: 116111.no

Lom kommune

Barnevernvakten

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Telefon:
Alarmtelefonen for Barn og Unge, telefonnummer 116 111 eller politiet på telefonnummer 02800

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen/bydelen.

61 21 71 00 / 61 21 70 00
Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30
Besøksadresse:
Midtgard, Sognefjellsvegen 6, 2686 Lom
Postadresse:
Lom og Skjåk barnevernteneste, Skjåk kommune, 2690 Skjåk
Kommunens nettsider: