Hjem / Fylker og kommuner / Horten kommune

Horten kommune

    Horten kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Mandag til torsdag kl. 17.00 - 24.00.
Fredag kl. 18.00 - 03.00.
Lørdag kl. 08:00 -17:00 og fra kl. 18:00 - 03.00.
Søndag kl. 08:00 - 16:00 og fra kl. 17:00 - 24:00.
Helligdager som faller på hverdager kl. 09:00 - 16:00 og fra kl. 17:00 - 24:00 (18:00 - 03:00 fredager).
Bakvakt natt mandag til fredag kl. 00:00 - 08:00.

Besøksadresse:
Tønsberg Politikammer, Baglergt. 2, Tønsberg
Postadresse:
Postboks 2073 3101 Tønsberg
Besøksadresse:
Apotekergt. 12 Postboks 10 3191 Horten
Postadresse:
Apotekergt. 12 Postboks 10 3191 Horten
Kommunens nettsider: