Hjem / Fylker og kommuner / Horten kommune

Horten kommune

    Horten kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Mandag til torsdag kl. 16:00 - 24:00.
Fredag kl. 15:00 til søndag kl. kl. 23:00.
Helligdager kl. 08:00 - 23:00. 
Utenom åpningstidene er det bakvaktordning med samme telefonnummer eller via telefonnummer 116 111 (Alarmtelefonen for Barn og Unge).

          

 

 

Besøksadresse:
Tønsberg Politikammer, Baglergt. 2, Tønsberg
Postadresse:
Postboks 2410, 3101 Tønsberg
Besøksadresse:
Apotekergt. 12 Postboks 10 3191 Horten
Postadresse:
Apotekergt. 12 Postboks 10 3191 Horten
Kommunens nettsider: