Hjem / Fylker og kommuner / Hole kommune

Hole kommune

    Hole kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Søndag - torsdag kl. 17:00 - 24:00. Fredag og lørdag kl. 17:00 - 01:00.

Besøksadresse:
Viken-bygget i Storgata 13, 3511 Hønefoss
Postadresse:
Ringerike kommune, Barnevernvakt, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss
Interkom. samarbeid:
Telefon:
32 16 11 00 / 55 55 33 33
Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 08:00 og 15:00
Besøksadresse:
Viksveien 30, 3530 Røyse
Postadresse:
Hole kommune, Barneverntjenesten, Viksveien 30, 3530 Røyse
Kommunens nettsider: