Akutt hjelp?

Dersom det ikke finnes barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge kan også nås på sms og e-post. Fra utlandet ring +47 95 41 17 55 (ikke gratis) men vi kan ringe tilbake.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her: 116111.no

Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune har akuttberedskap.

Barnevernvakten

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Åpningstider:
Kommunen har vakttelefon i tidsrommet mandag til torsdag kl. 15.30- 21.30. Fredag og lørdag kl. 15.30- 00.30. Søndag kl. 15.30- 18.30. Akutte situasjoner utover disse tidsrommene går via politi, tlf. 02 800.
Besøksadresse:
Wilbergjordet 1, 1605 Fredrikstad

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen/bydelen.

Åpningstider:
Ordinær kontortid mandag - fredag
Besøksadresse:
Wilbergjordet 1, 1605 Fredrikstad
Postadresse:
Barneverntjenesten i Fredrikstad, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad