Akutt hjelp?

Dersom det ikke finnes barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge kan også nås på sms og e-post. Fra utlandet ring +47 95 41 17 55 (ikke gratis) men vi kan ringe tilbake.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her: 116111.no

Drammen kommune

Drammen kommune har akuttberedskap.

Barnevernvakten

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Åpningstider:
Fredag - lørdag 17:00 - 02:00. Øvrige dager 17:00 - 01:00
Besøksadresse:
Rosenkrantzgata 17 (legevakta), 3018 Drammen
Postadresse:
Rosenkrantzgata 17, 3018 Drammen
Nettside:
Interkommunalt samarbeid:
Barnevernvakta i Drammen for kommunene Nedre Eiker, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen/bydelen.

Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 08:00 og 15:00
Besøksadresse:
Nedre Storgt 3, 3015 Drammen
Postadresse:
Senter for oppvekst, Barneverntjenesten Nedre Storgt 3, 3015 Drammen
Kommunens nettsider: