Akutt hjelp?

Dersom det ikke finnes barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge kan også nås på sms og e-post. Fra utlandet ring +47 95 41 17 55 (ikke gratis) men vi kan ringe tilbake.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her: 116111.no

Asker kommune

Asker kommune har akuttberedskap.

Barnevernvakten

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Faksnummer:
67 57 60 69
Åpningstider:
Mandag - torsdag: 8:30 - 23:00 Fredag: 8:30 - 01:00 Lørdag: 11.00 - 01.00 Søndag: 11.00 - 23.00
Besøksadresse:
Politihuset, Kjørboveien 33, 1337 Sandvika
Postadresse:
Bærum Kommune, Barnevernvakten i Asker og Bærum, 1304 Sandvika
Interkommunalt samarbeid:
Barnevernvakten i Asker og Bærum

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen/bydelen.

Faksnummer:
66 90 97 10
Åpningstider:
Hverdager kl. 07:45 - 15:20
Besøksadresse:
Kirkeveien 206, 4. etg, 1384 Asker
Postadresse:
Barneverntjenesten, Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker
Kommunens nettsider: