Når bør jeg ta kontakt?

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

  •  vold eller er vitne til vold
  •  seksuelle overgrep
  •  foreldre som ruser seg
  •  omsorgssvikt
  •  kjønnslemlestelse
  •  tvangsgifte