Hjem / Fylker og kommuner / Vang i Valdres

Vang i Valdres

    Vang i Valdres har akuttberedskap.

Åpningstider:

Mandag - torsdag kl. 17:00 - 22:00.
Fredag og lørdag kl. 17:00 - 24:00.
Søndag kl. 17:00 - 22:00.
Alle dager aktiv bakvakt som besvares av Alarmtelefonen for Barn og Unge 116 111.      

Besøksadresse:
Viken-bygget i Storgata 13, 3511 Hønefoss
Postadresse:
Ringerike kommune, Barnevernvakt, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss
Telefon:
99 09 10 99 / 95 04 27 79 / 48 86 50 70
Besøksadresse:
2975 Vang i Valdres
Postadresse:
2975 Vang i Valdres
Kommunens nettsider: