Akutt hjelp?

Dersom det ikke finnes barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge kan også nås på sms og e-post. Fra utlandet ring +47 95 41 17 55 (ikke gratis) men vi kan ringe tilbake.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her: 116111.no

Vågsøy kommune

Barnevernvakten

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Telefon:
Alarmtelefonen for Barn og Unge, telefonnummer 116 111 eller politiet på telefonnummer 02800

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen/bydelen.

Åpningstider:
Hverdager kl. 08.00- 15.45 vinterhalvåret og kl. 08.00- 15.00 sommerhalvåret.
Besøksadresse:
Gate 1 nr. 64, Rådhuset, 6700 Måløy
Postadresse:
Barneverntjenesten i Vågsøy, Postboks 294, 6701 Måløy
Kommunens nettsider: