Hjem / Fylker og kommuner / Tysnes kommune

Tysnes kommune

    Tysnes kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Mand.- fred. kl. 08:00 -02:00. Lørd. og sønd. kl. 17:00 -02:00. Helligdager kl. 17:00 - 02:00.

Besøksadresse:
Bergen sentrum politistasjon, Allehelgensgate 6, 5016 Bergen
Postadresse:
Allehelgensgate 6, 5016 Bergen
Interkom. samarbeid:
Åpningstider:
Vanlig kontortid kl. 09:00- 15:00
Besøksadresse:
Rådhuset
Postadresse:
Tysnes kommune, Oppvekstetaten, Barneverntenesta, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal
Kommunens nettsider: