Hjem / Fylker og kommuner / Tønsberg kommune

Tønsberg kommune

    Tønsberg kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Mandag til torsdag kl. 16:00 - 24:00.
Fredag kl. 15:00 til søndag kl. kl. 23:00.
Helligdager kl. 08:00 - 23:00. 
Utenom åpningstidene er det bakvaktordning med samme telefonnummer eller via telefonnummer 116 111 (Alarmtelefonen for Barn og Unge).

Besøksadresse:
Tønsberg Politikammer, Baglergt. 2, Tønsberg
Postadresse:
Postboks 2410, 3103 Tønsberg
Åpningstider:
juni-aug: 08-15 sept-mai: 08-16
Besøksadresse:
Hafdam Wilhelmsens allè 1, 3111 Tønsberg
Postadresse:
Barneverntjenesten, Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg
Kommunens nettsider: