Hjem / Fylker og kommuner / Stokke kommune

Stokke kommune

    Stokke kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Mandag til torsdag kl. 17.00 - 24.00.
Fredag kl. 18.00 - 03.00.
Lørdag kl. 08:00 -17:00 og fra kl. 18:00 - 03.00.
Søndag kl. 08:00 - 16:00 og fra kl. 17:00 - 24:00.
Helligdager som faller på hverdager kl. 09:00 - 16:00 og fra kl. 17:00 - 24:00 (18:00 - 03:00 fredager).
Bakvakt natt mandag til fredag kl. 00:00 - 08:00.

Besøksadresse:
Tønsberg Politikammer, Baglergt. 2, Tønsberg
Postadresse:
Postboks 2073, 3103 Tønsberg
Åpningstider:
Kl. 08.00 - 15.00
Besøksadresse:
Rådhuset i Stokke, Nygaardsalle 1, 3160 Stokke
Postadresse:
Barneverntjenesten Stokke kommune Postboks 124 3161 Stokke
Kommunens nettsider: