Hjem / Fylker og kommuner / Sørreisa kommune

Sørreisa kommune


Telefon:
Alarmtelefonen for barn og unge tlf nr 116 111
Interkom. samarbeid:
Telefon:
Tlf. sentralbord: 77 87 50 00 / Leder: Anne Lise Skadal tlf. 77 87 50 46 / 99 20 49 12
Besøksadresse:
Storveien 20, 9310 Sørreisa
Postadresse:
Storveien 20, 9310 Sørreisa
Kommunens nettsider: