Hjem / Fylker og kommuner / Sørreisa kommune

Sørreisa kommune

    Sørreisa kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Telefon:
Tlf. sentralbord: 77 87 50 00 / Leder: Anne Lise Skadal tlf. 77 87 50 46 / 99 20 49 12
Besøksadresse:
Storveien 20, 9310 Sørreisa
Postadresse:
Storveien 20, 9310 Sørreisa
Kommunens nettsider: