Hjem / Fylker og kommuner / Sømna kommune

Sømna kommune

    Sømna kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 16:00 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Interkom. samarbeid:
Telefon:
75 01 20 00 (servicekontoret), vakttelefon 95 85 46 70
Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - 16:00 (vinter) og 08:00 - 15:00 (sommer)
Besøksadresse:
Barneverntjenesten Sør- Helgeland, Rådhuset, 8905 Brønnøysund (hovedkontoret)
Postadresse:
Barneverntjenesten Sør- Helgeland, Rådhuset, 8905 Brønnøysund
Kommunens nettsider: