Akutt hjelp?

Dersom det ikke finnes barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge kan også nås på sms og e-post. Fra utlandet ring +47 95 41 17 55 (ikke gratis) men vi kan ringe tilbake.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her: 116111.no

Skjervøy kommune

Barnevernvakten

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Telefon:
Alarmtelefonen for Barn og Unge på telefonnummer 116 111 eller politiet på telefonnummer 02800

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen/bydelen.

77 77 55 00 / 77 77 55 53
Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30
Besøksadresse:
Skjervøy rådhus, Skjervøy
Postadresse:
Barneverntjenesten i Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 Skjervøy
Kommunens nettsider: