Akutt hjelp?

Dersom det ikke finnes barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge kan også nås på sms og e-post. Fra utlandet ring +47 95 41 17 55 (ikke gratis) men vi kan ringe tilbake.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her: 116111.no

Sirdal kommune

Sirdal kommune har akuttberedskap.

Barnevernvakten

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Telefon:
38 07 54 00 eller Alarmtelefonen for Barn og Unge, telefonnummer 116 111
Åpningstider:
Utenom ordinær kontortid

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen/bydelen.

Besøksadresse:
Brogaten 7, 4550 Farsund
Postadresse:
Lister Barnevern, for kommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund, Postboks 100, 4552 Farsund
Kommunens nettsider: