Hjem / Fylker og kommuner / Sandøy kommune

Sandøy kommune

    Sandøy kommune har akuttberedskap.

Telefon:
02800 / 91 57 60 20
116 111
Åpningstider:

Mandag - fredag kl. 16:30 - 02:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.  

Besøksadresse:
Ålesund politistasjon
Postadresse:
Barnevernvakta, Ålesund Politistasjon, Postboks 1353, 6001 Ålesund
Telefon:
55 55 33 33/90708070
Åpningstider:
Mandag-fredag: kl. 08.00-15.00
Besøksadresse:
NAV Sandøy, barneverntenesta, 6487 HARØY
Postadresse:
NAV Sandøy, barneverntenesta, Postboks 23, 6487 HARØY
Kommunens nettsider: