Hjem / Fylker og kommuner / Rømskog kommune

Rømskog kommune

    Rømskog kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Interkommunal vaktordning tilgjengelig fra mandag til fredag mellom kl. 16:00 og 08:00. 
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Besøksadresse:
Ingen fast adresse. Ambulerende vakt.
Postadresse:
Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen
Åpningstider:
Vanlig kontortid
Besøksadresse:
Barnevernet har lokaler i tilknytning til helse og sosialsenteret
Postadresse:
Barnevernet i Rømskog kommune 1950 Rømskog
Kommunens nettsider: