Hjem / Fylker og kommuner / Odda kommune

Odda kommune


Telefon:
97 55 45 10 / 97 55 45 11
Åpningstider:
Utenom kontortid
Interkom. samarbeid:
Hardanger barnevern er en samordnet barneverntjeneste, der Odda er vertskommune for Eidfjord, Jondal, Ullensvang og Ulvik.
Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 08:00 og 15:30
Besøksadresse:
Besøksadr. Torget 2-4 2. etg Opheimsgata 31, 5750 ODDA
Postadresse:
Barneverntjenesten i Hardanger, Postboks 53, 5751 Odda
Kommunens nettsider: