Hjem / Fylker og kommuner / Nordreisa kommune

Nordreisa kommune


Telefon:
Alarmtelefonen for Barn og Unge, telefonnummer 116 111 eller politiet på telefonnummer 02800
Interkom. samarbeid:
Felles barneverntjeneste for Kvænangen og Nordreisa.
Telefon:
77 58 82 00 / 77 77 88 00
Besøksadresse:
Nordreisa Familiesenter, Flomstadveien 10.
Postadresse:
Barneverntjenesten i Kvænangen og Nordreisa, Boks 174, 9156 Storslett
Kommunens nettsider: