Hjem / Fylker og kommuner / Måsøy kommune

Måsøy kommune

    Måsøy kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:45 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Interkom. samarbeid:
Interkommunal vaktordning for Hammerfest kommune
Måsøy kommune
Telefon:
78 42 40 45 / 90 93 84 35
Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 08.00 og 15:00
Besøksadresse:
Torget 1 (Rådhuset), 9690 HAVØYSUND
Postadresse:
Måsøy kommune, Barnevernstjenesten, 9690 HAVØYSUND
Kommunens nettsider: