Hjem / Fylker og kommuner / Lødingen kommune

Lødingen kommune

    Lødingen kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Mandag - fredag kl. 15:30 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Interkom. samarbeid:
Vesterålen barnevern har interkommunal vaktordning for Andøy
Bø i Vesterålen
Hadsel kommune
Lødingen kommune
Sortland kommune
Øksnes kommune
Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30
Besøksadresse:
Vesterålen barnevern, avdeling Lødingen. Sjøveien 14, 8410 Lødingen.
Postadresse:
Vesterålen barnevern, Postboks 338, 8401 Sortland
Kommunens nettsider: