Hjem / Fylker og kommuner / Kvænangen kommune

Kvænangen kommune


Telefon:
Alarmtelefonen for Barn og Unge, telefonnummer 116 111 eller poltiet på telefonnummer 02800
Interkom. samarbeid:
Felles barneverntjeneste for Kvænangen og Nordreisa.
Telefon:
77 77 88 00 / 77 58 82 00
Besøksadresse:
Rådhuset i Kvænangen, 89161 Burfjord
Postadresse:
Boks 174, 9156 Storslett
Kommunens nettsider: