Hjem / Fylker og kommuner / Kvam herad

Kvam herad

    Kvam herad har akuttberedskap.

Åpningstider:

Mand. - fred. kl. 08:00 - 02:00.
Lørd. - sønd. kl. 17:00 - 02:00.
Helligdager kl. 17:00 - 02:00.
Utenom åpningstidene kontakt politiet på telefonnummer 02800.  

Besøksadresse:
Bergen sentrum politistasjon, Alle helgens gate 6, 5016 Bergen
Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00-15:30
Besøksadresse:
Rådhuset, Norheimsund
Postadresse:
Barneverntenesta i Kvam, Rådhuset, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Kommunens nettsider: