Hjem / Fylker og kommuner / Kvalsund kommune

Kvalsund kommune

    Kvalsund kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig mandag - fredag kl. 15:45 - 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.

Interkom. samarbeid:
Interkommunal vaktordning for Hammerfest kommune
Kvalsund kommune
Måsøy kommune
Telefon:
78 41 55 55 / 97 66 67 20 / 93 24 64 43
Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 08:00 og 15:00
Besøksadresse:
Rådhuset (samlokalisert med NAV), Kvalsund
Postadresse:
Barneverntjenesten i Kvalsund kommune, Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund
Kommunens nettsider: