Hjem / Fylker og kommuner / Krødsherad kommune

Krødsherad kommune

    Krødsherad kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig på hverdager mellom kl. 15:30 og 08:00.
Hele døgnet i helg og på helligdager.   

 

    

 

 

Interkom. samarbeid:
Telefon:
32 78 93 50 / 32 15 00 00
Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 09:00 og 15:00
Besøksadresse:
Rådhusveien 1, 3370 Vikersund
Postadresse:
Midt- Buskerud barneverntjeneste, P.b. 38, 3371 Vikersund.
Kommunens nettsider: