Hjem / Fylker og kommuner / Krødsherad kommune

Krødsherad kommune

    Krødsherad kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Hverdager kl. 15:30 - 08:00.
Helger og helligdager: Døgnåpent.    

 

 

Besøksadresse:
Viken-bygget i Storgata 13, 3511 Hønefoss
Postadresse:
Ringerike kommune, Barnevernvakt, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss
Telefon:
32 78 93 50 / 32 15 00 00
Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 09:00 og 15:00
Besøksadresse:
Rådhusveien 1, 3370 Vikersund
Postadresse:
Midt- Buskerud barneverntjeneste, P.b. 38, 3371 Vikersund.
Kommunens nettsider: