Hjem / Fylker og kommuner / Jevnaker kommune

Jevnaker kommune

    Jevnaker kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Mandag - torsdag kl. 17:00 - 22:00.
Fredag og lørdag kl. 17:00 - 24:00.
Søndag kl. 17:00 - 22:00.
Alle dager aktiv bakvakt som besvares av Alarmtelefonen for Barn og Unge 116 111. 

 

 

 

 

 

Besøksadresse:
Viken-bygget i Storgata 13, 3511 Hønefoss
Postadresse:
Ringerike kommune, Barnevernvakt, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss
Interkom. samarbeid:
Ringerike barnevernvakt for Hole kommune
Jevnaker kommune
Ringerike kommune
Åpningstider:
Mandag - fredag: 08.00-15.00
Besøksadresse:
Storgata 24, 3520 JEVNAKER
Postadresse:
Jevnaker kommune Familie og Helse, Barneverntjenesten Storgata 24, 3520 Jevnaker
Kommunens nettsider: