Hjem / Fylker og kommuner / Hyllestad kommune

Hyllestad kommune


Telefon:
Alarmtelefonen for barn og unge tlf nr 116 111
Interkom. samarbeid:
Vi har sidan april 2006 hatt ei interkommunal barnevernteneste, og Fjaler er vertskommune for tenesta. Vi har kontor i kommunesenteret i Fjaler, Dale, og elles låner vi kontor i dei andre kommunane når vi skal møte brukarar og samarbeidspartar, evt. reiser heim til brukarane og møter dei der.
Besøksadresse:
Fjalerhuset, 6963 Dale.
Postadresse:
HAFS barnevernteneste, Postboks 54, 6961 Dale
Kommunens nettsider: