Hjem / Fylker og kommuner / Granvin herad

Granvin herad

    Granvin herad har akuttberedskap.

Åpningstider:

Interkommunal vaktordning som er tilgjengelig utenom barneverntjenestens kontortid.  

Interkom. samarbeid:
Besøksadresse:
Kongstun, Heradshuset 1. etg.
Postadresse:
Hardanger barnevernteneste, Postboks 13, 5733 Granvin
Kommunens nettsider: