Hjem / Fylker og kommuner / Frøya kommune

Frøya kommune

    Frøya kommune har akuttberedskap.

Telefon:
Åpningstider:

Alle hverdager åpent mellom kl. 08:00 og 23:00 (hjemmevakt kl. 23:00 - 08:00). Åpent hele døgnet fredag og lørdag (aktiv nattevakt natt til lørdag og natt til søndag).

Besøksadresse:
Politihuset i Trondheim, Gryta 4, 7010 Trondheim
Postadresse:
Trondheim kommune, Barne-og familietjenesten Østbyen, Barnevernvakta, Postboks 2300 Torgarden, 7004 TRONDHEIM
Telefon:
72 46 32 00 / 94 13 84 72
Besøksadresse:
Kysthaven 1, Sistranda
Postadresse:
Frøya Barneverntjeneste, Postboks 152, 7261 Sistranda
Kommunens nettsider: