Hjem / Fylker og kommuner / Frøya kommune

Frøya kommune

    Frøya kommune har akuttberedskap.

Telefon:
72 46 32 00 / 94 13 84 72
Besøksadresse:
Kysthaven 1, Sistranda
Postadresse:
Frøya Barneverntjeneste, Postboks 152, 7261 Sistranda
Kommunens nettsider: