Hjem / Fylker og kommuner / Flå kommune

Flå kommune

    Flå kommune har akuttberedskap.

Åpningstider:

Mandag - torsdag kl. 17:00 - 22:00.
Fredag og lørdag kl. 17:00 - 24:00.
Søndag kl. 17:00 - 22:00.
Alle dager aktiv bakvakt som besvares av Alarmtelefonen for Barn og Unge 116 111.  

Besøksadresse:
Viken-bygget i Storgata 13, 3511 Hønefoss
Postadresse:
Ringerike kommune, Barnevernvakt, Postboks 123, 3502 Hønefoss
Åpningstider:
Mandag - fredag mellom kl. 09:00 og 15:30
Besøksadresse:
Kommunehuset, 3539 Flå eller Sundrevegen 95-97, 3570 Ål
Postadresse:
Hallingdal barneverntjeneste, Torget 1, 3570 Ål
Kommunens nettsider: