Bodø

    Bodø har akuttberedskap.

Åpningstider:

Mandag til torsdag kl. 08:00 - 20:00. Fredag kl. 08:00 - 22:00 Lørdag 14:30 - 22:00

Besøksadresse:
Storgata 29, Bodø
Postadresse:
Bodø kommune, Barnevernvakta, Postboks 903, 8001 Bodø
Interkom. samarbeid:
Barnevernvakta i Bodø for Bodø
Røst kommune
Værøy kommune
Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30
Besøksadresse:
Storgata 27, 4. etg. Bodø
Postadresse:
Barneverntjenesten i Bodø kommune, Postboks 903, 8001 Bodø
Kommunens nettsider: