Hva skjer når jeg tar kontakt?

Når du tar kontakt vil følgende bli vurdert:

  • om situasjonen kan avhjelpes ved hjelp av råd og veiledning
  • om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til den kommunen barnet bor i
  • om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt

Videre vil barnevernvakten vurdere om det er best å dra hjem til familien det gjelder eller at oppfølging skjer hos barnevernvakten