Barnevernvaktenes ledernettverk

E-postliste (ledere)

Barnevernvaktene i Norge samarbeider og møtes en gang i året i forbindelse med den årlige landskonferansen for Barnevernvakter. I tillegg har lederne opprettet et eget ledernettverk for å gjøre kontakten lettere og samarbeidet bedre.

Her er en oversikt over operative barnevernvakter som er i ledernettverket. I tillegg til å drive barnevernvaktarbeid er disse barnevernvaktene også en del av svarnettverket til Alarmtelefonen for barn og unge. Det betyr at når du ringer 116 111 vil din henvendelse bli besvart av en barnevernvakt i svarnettverket. I kommuner der det ikke finnes en barnevernvakt vil en oppringning til 116 111 kobles videre til Alarmtelefonens hovedkontor i Kristiansand. 

Utover de operative barnevernvaktane finnes det i mange kommuner en bakvaktsordning der en kan få kontakt med barneverntjenesten utenom kontortid, som oftest gjennom politiet. Disse finner du i kommune og fylkesoversikten på forsiden.  

Under kontaktinformasjon finner du en oversikt over de barnevernvakter og ledere som er med i ledernettverket.  

 

E-postliste (ledere)

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]  
[email protected]
[email protected].kommune.no 
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]