Andre nyttige nettsider

 • 116111.no  
  Er en gratis nødtelefon for barn og unge, og er åpen når barneverntjenestens kontorer er stengt
   
 • ung.no 
  Her finner du svar på det meste du som barn eller ung lurer på
   
 • korspahalsen.no  
  Du kan ringe og skrive anonymt med voksne som gjerne vil høre på deg og hjelpe deg  
   
 • mentalhelse.no
  Mental Helse er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.
   
 • stinesofiesstiftelse.no
  Stine Sofies Stiftelse er en stiftelse som arbeider for å beskytte barn mot vold og overgrep, for å avdekke vold og overgrep mot barn og for å sikre barnas rettssikkerhet.
   
 • rvts.no Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.
   
 • barneombudet.no 
  Fakta om barnas rettigheter. Har også spørsmål- og svartjeneste
   
 • bufdir.no
  Det statlige barnevernet. Oversikt over hjelpetiltak, lover m.m.
   
 • incest80057000.no 
  Hjelp for seksuelt misbrukte    
   
 • kirkens-sos.no
  Kirkens SOS i Norge er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett