Andre nyttige nettsider

 • www.116111.no  
  Er en gratis nødtelefon for barn og unge, og er åpen når barneverntjenestens kontorer er stengt
   
 • www.morild.org  
  For deg som har en far eller mor med psykiske problemer
   
 • www.bufdir.no
  Det statlige barnevernet. Oversikt over hjelpetiltak, lover m.m.
   
 • www.nkvts.no
  Kompetansesenter for vold og traumer; vold, seksuelle overgrep, katastrofer, flyktninger/asylsøkere  
   
 • www.seif.no 
  Selvhjelp for innvandrere og flyktninger. Informasjon, henvisning til rett hjelp, hjelp med problemløsning 
   
 • www.barneombudet.no 
  Fakta om barnas rettigheter. Har også spørsmål- og svartjeneste
   
 • www.korspahalsen.no  
  Du kan ringe og skrive anonymt med voksne som gjerne vil høre på deg og hjelpe deg  
   
 • www.barnogunge.no  
  Et nettsted for barn og unge av rusmisbrukere
   
 • www.ung.no 
  Her finner du svar på det meste du som barn eller ung lurer på
   
 • www.incest80057000.no 
  Hjelp for seksuelt misbrukte    
   
 • www.barnevernsadvokat.no 
  Allmennopplysning innenfor barnevernsrett og formidling av advokathjelp i tvister med barnevernet   
   
 • www.utsattmann.no 
  For og av menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep
   
 • www.barnsbeste.no 
  Et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende