Akutt hjelp?

Dersom det ikke finnes barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge kan også nås på sms og e-post. Fra utlandet ring +47 95 41 17 55 (ikke gratis) men vi kan ringe tilbake.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her: 116111.no

Tønsberg kommune

Tønsberg kommune har akuttberedskap.

Barnevernvakten

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Åpningstider:
Mandag til torsdag kl. 17.00 - 24.00. Fredag kl. 18.00 - 03.00. Lørdag kl. 08:00 -17:00 og fra kl. 18:00 - 03.00. Søndag kl. 08:00 - 16:00 og fra kl. 17:00 - 24:00. Helligdager som faller på hverdager kl. 09:00 - 16:00 og fra kl. 17:00 - 24:00 (18:00 - 03:00 fredager) Bakvakt natt mandag til fredag kl. 00:00 - 08:00.
Besøksadresse:
Tønsberg Politikammer, Baglergt. 2, Tønsberg
Postadresse:
Postboks 2073 3103 Tønsberg
Nettside:
Interkommunalt samarbeid:
Barnevernvakta i Vestfold: Interkommunalt samarbeid med alle kommunene i Vestfold med unntak av Sande og Svelvik kommuner.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen/bydelen.

Åpningstider:
juni-aug: 08-15 sept-mai: 08-16
Besøksadresse:
Hafdam Wilhelmsens allè 1, 3111 Tønsberg
Postadresse:
Barneverntjenesten, Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg
Kommunens nettsider: