Akutt hjelp?

Dersom det ikke finnes barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge kan også nås på sms og e-post. Fra utlandet ring +47 95 41 17 55 (ikke gratis) men vi kan ringe tilbake.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her: 116111.no

Rennebu kommune

Rennebu kommune har akuttberedskap.

Barnevernvakten

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Åpningstider:
Ikke-beredskapsbasert tilgjengelighet kl. 15.00 - 08.00 på hverdager og ellers hele døgnet.
Besøksadresse:
Rådhuset, 7340 Oppdal
Postadresse:
Oppdal kommune, barneverntjenesten, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal
Nettside:
Interkommunalt samarbeid:
Oppdal kommune er fra 01.01.10 vertskommune for interkommunal barneverntjeneste for Oppdal og Rennebu kommuner

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen/bydelen.

Besøksadresse:
Oppdal kommune, barneverntjenesten, Inge Krokannsv eg 2, 7340 Oppdal.
Postadresse:
Oppdal kommune, barneverntjenesten, Inge Krokannsv eg 2, 7340 Oppdal.
Kommunens nettsider: