Akutt hjelp?

Dersom det ikke finnes barnevernvakt i din kommune eller denne er stengt kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge kan også nås på sms og e-post. Fra utlandet ring +47 95 41 17 55 (ikke gratis) men vi kan ringe tilbake.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her: 116111.no

Overhalla kommune

Barnevernvakten

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Telefon:
48 95 55 99 / 40 42 91 38
Åpningstider:
Aktiv vakt fredag kl. 18:00-23:00 og lørdag kl. 18:00-24:00. Bakvakt hele døgnet utenom åpningstid i helger fra fredag kl. 23:00 til søndag kl. 24:00.
Besøksadresse:
Steinkjer Politistasjon, Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer
Postadresse:
Barnevernvakta i Steinkjer, Steinkjer kommune, Serviceboks 2530, 7729 Steinkjer
Interkommunalt samarbeid:
Barnevernvakta i Nord-Trøndelag for kommunene Steinkjer, Verran, Levanger, Inderøy, Verdal, Namsos, Namdalseid, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Snåsa, Grong, Lierne, Høylandet, Namsskogan og Røyrvik. Steinkjer er vertskommune.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen/bydelen.

Besøksadresse:
Carl Gulbransonsgate 4, 7800 Namsos
Postadresse:
Midtre Namdal samkommune barnevern Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
Kommunens nettsider: